Drukuj

Wzmocnione środki bioasekuracji dla gospodarstw, z których świnie będą przemieszczane poza obszary objęte ograniczeniami I, II, III zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczyni Komisji 2021/605

  1. Zabezpieczenie gospodarstw utrzymujących świnie przed możliwością ich kontaktu z dzikami oraz trzodą chlewną z innych gospodarstw;
  2. Stosowanie w gospodarstwie środków higienicznych, takich jak zmiana odzieży i obuwia przy wchodzeniu do i opuszczaniu pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;
  3. Mycie i odkażanie rąk oraz odkażanie obuwia przy wchodzeniu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie oraz przy ich opuszczaniu:
  4. Zakaz kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin przez osoby, które uczestniczyły w polowaniu na dziki oraz po każdym innym kontakcie z dzikami żywymi lub padłymi;
  5. Zakaz wstępu nieupoważnionych osób i wjazdu nieuprawnionych środków transportu do gospodarstwa, w tym do pomieszczeń, w których utrzymywane są Świnic:
  6. Obowiązek prowadzenia ewidencji osób i środków transportu mających dostęp do w którym utrzymywane są świnie:
  7. Pomieszczenia i budynki gospodarstwa, w który m utrzymywane są świnie, muszą:

w których utrzymywane są świnie oraz przy ich opuszczaniu:

  1. Obowiązek posiadania ogrodzenia ochronnego co najmniej pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie oraz budynków, w których przechowuje się paszę i ściółkę:
  2. Obowiązek posiadania planu bioasekuracji zaakceptowanego przez powiatowego lekarza weterynarii obejmującego co najmniej:

ASF.jpg latem_uwazaj_na_asf.jpg