W tym tygodniu do sklepu Google Play oraz AppStore trafiła najnowsza wersja aplikacji mobilnej LUPE. Zmiana związana jest z odświeżeniem aplikacji zarówno w sferze wizualnej, ale również technologicznej poprzez całkowite jej przepisanie.

W związku z przystąpieniem Gminy Nowogród do opracowania diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych w celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowogród zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji terenów w Gminie Nowogród.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 7 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 31 sierpnia 2022 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w IV kwartale 2022 r. wynosi 60,00 zł.

O stypendia mogą ubiegać się podlascy uczniowie lub absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy w ubiegłym roku szkolnym oprócz uzyskanej wysokiej średniej ocen, byli laureatami olimpiad i konkursów wiedzy. Do zdobycia jest kwota 4 tys. złotych. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać do 14 października br.

zamieszkałych na terenie Gminy Nowogród lub uczęszczających do szkoły na terenie Gminy Nowogród

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 17 września 2022 r., jednostki samorządu terytorialnego (posiadające centrale alarmowe) na terenie  województwa uruchomią syreny alarmowe w celu upamiętnienia 83. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.

Posterunek Policji w Nowogrodzie informuje, że w okresie od 1 września 2022 roku do 28 lutego 2023 roku realizowane będą działania na terenie miasta Nowogród w ramach Planu działania Priorytetowego.

Oddział IPN w Białymstoku oraz Delegatura IPN w Olsztynie zapraszają do zgłaszania lokalnych kandydatów (instytucji, organizacji i osób fizycznych) do XIII edycji Nagrody Honorowej ,,Świadek Historii’’.

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Policjanci z Posterunku w Nowogrodzie pragną uczulić mieszkańców Gminy Nowogród na nasilające się kradzieże ciągników rolniczych i proszą o ich prawidłowe zabezpieczenie.