W sobotę 16 marca 2019 r. uczennice Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie Agata Jabłonowska, Paulina Chaberek i Anna Wesołowska wzięły udział w Konkursie Recytacji i Czytania Utworów Niemieckojęzycznych, organizowanym w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Łomży we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego pod patronatem Prezydenta Miasta Łomży.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” serdecznie zaprasza przedstawicieli Organizacji Pozarządowych z obszaru działania LGD na szkolenie pn.„Sprawozdawczość w organizacji pozarządowej od 2018 roku.”

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

List otwarty Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Programu "Mama 4+"

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych

Z okazji Dnia Sołtysa

wszystkim Sołtysom Gminy Nowogród

składamy najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, wszelkiej pomyślności

oraz samych sukcesów w działalności sołeckiej.

Dziękujemy za trud, wysiłek i zaangażowanie,

które wkładacie Państwo w pracę na rzecz mieszkańców sołectw.

 

Burmistrz Nowogrodu z pracownikami Urzędu Miejskiego

oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodzie wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Z okazji Dnia Kobiet

Wszystkiego co najlepsze,

spełnienia marzeń, zadowolenia z siebie,

dużo szczęścia i uśmiechu

oraz wiele radości życiowej!

Paniom - mieszkankom gminy Nowogród

życzy Burmistrz Nowogrodu z pracownikami Urzędu Miejskiego

oraz Przewodniczący Rady Miejskiej z Radnymi Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Łomża

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Łomży informuje, iż zbliża się termin naboru wniosków o przyznanie płatności. Wnioski o dopłaty za rok 2019 muszą zostać złożone przez internet.

IMGW w Białymstoku wydał ostrzeżenie 1 stopnia - silny wiatr