w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnej do oddania w dzierżawę.

Zachęcamy panie w wieku 50-69 lat do udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych organizowanych 11 marca 2019 r. w godz. 09:00 - 17:00 przy Domu Kultury, ul. Łomżyńska 13, w Nowogrodzie.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży i Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie zaprasza w dniu 7 marca 2019 r. w godz. 9:00 - 10:00 do udziału w warsztatach – działaniach towarzyszących w Ośrodku Wsparcia w Kownatach, Kownaty 85, 18-421 Piątnica. Następnie po zajęciach będą wydawane artykuły  żywnościowe z magazynu znajdującego się w Kownatach osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie.

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania
granic niektórych państw.

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Łomża

IMGW w Białymstoku wydał ostrzeżenie I stopnia - oblodzenie

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego W Świnoujściu (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam, że na wniosek z dnia 14.01.2019r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie działającego poprzez pełnomocnika P. Macieja Grzywna, wydano decyzję znak: AB-IV.747.2.1.2019.NK z dnia 14.02.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dot. budowy międzysystemowego gazociągu, realizowanego jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do jego Obsługi, tj. gazociąg DN700 na odcinku łączącym Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN700 relacji Rembelszczyzna- granica RP-LT (POlska-Litwa); w części dotyczącej jego przebiegu na terenie województwa podlaskiego , odcinek nr 4, powiaty wysokomazowiecki;
zambrowski; łomżyński i kolneński

 

Obwieszczenie

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w okresie luty-kwiecień 2019 r. organizuje cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących zagadnień związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii pod hasłem „OZE-szansa na innowacyjne rolnictwo”.

Szanowni Rodzice!

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2019 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w Przedszkolu Samorządowym w ZSS w Nowogrodzie, warto zapoznać się z zasadami tegorocznego naboru.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Nowogród zaopatrującego miejscowości: Nowogród, Kupnina, Serwatki, Morgowniki, Ptaki, Baliki stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów.