Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa, a to przekłada się bezpośrednio na odporność państwa. Dlatego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od kilku lat prowadzi edukację w tym obszarze, przygotowując poradniki bezpiecznych zachowań, infografiki, animacje i filmy, które są rozpowszechniane poprzez profile w mediach społecznościowych oraz są ilustracją do publikowanych ostrzeżeń. "Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny" to ostatni materiał, który został przygotowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - silny wiatr

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - oblodzenie

Dyrektor  Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie informuje, iż dn. 25.03.2022 r. została zamknięta rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

W tym roku przypada XXVIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży z tematem wiodącym: Jakie ideały żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przetrwały i odniosły zwycięstwo? Które z tych wartości są dla Ciebie ważne? Przedstaw na przykładzie wybranego bohatera lub bohaterki.

Z Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie zgłosiły się 3 zespoły uczniów: Wiktoria Dobrzańska i Paweł Zakrzewski, Michał Chludziński i Błażej Duchnowski, Nikola Gontarska i Maja Grzymała. Ubiegają się o mandat posła na Sejm Dzieci i Młodzieży, którego finał odbędzie się 1 czerwca 2022 w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej.

W środę 30 marca 2022 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Wdrożenie wniosku o świadczenie rodzinne 500+ dedykowanego obywatelom Ukrainy (SW-U) na portalu ZUS PUE (Platforma usług Elektronicznych) zaplanowane zostało w nocy z piątku na sobotę tj. wniosek będzie dostępny dla klientów od 26.03.2022 r.

Urząd Miejski w Nowogrodzie zaprasza mieszkańców do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym możliwości uzyskania dofinansowania z rządowego programu  ”Czyste Powietrze”.