Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - silny deszcz z burzami

Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - pod takim hasłem w sobotę 21 maja w godz. od 13.00 do 17.00 będzie funkcjonował mobilny punkt rekrutacyjny na Łomżyńskich Bulwarach, w którym będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej: ile trwa, kto może do niej przystąpić i na czym polega.

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 2 stopnia - silny wiatr

Prezydent RP Andrzej Duda w okolicach miejscowości Nowogród obserwował dziś współdziałanie wojsk z Polski, Stanów Zjednoczonych, Francji oraz Szwecji, w ramach ćwiczenia DEFENDER–Europe 22.

z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowogród, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku serdecznie zaprasza mieszkańców województwa podlaskiego do wzięcia udziału w cyklu webinariów poświęconych programowi Czyste Powietrze.

CEEB to istotne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych, a tym samym dbanie o czyste powietrze.

Deklarację można wypełnić:

– samemu bez wychodzenia z domu w postaci deklaracji on-line – wystarczy mieć profil zaufany lub e-dowód;

– wypełnioną wysłać pocztą;

– osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Nowogród, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród pok. nr 7.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXI edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad 450 stypendiów pomostowych na I rok studiów czeka na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - burze z gradem

Burmistrz Nowogrodu ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród