Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 2 stopnia - silny wiatr

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łomży zaprasza na szkolenie uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roślin.

Urząd Miejski w Nowogrodzie zaprasza mieszkańców do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym możliwości uzyskania dofinansowania z rządowego programu " Czyste Powietrze". Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 20 lutego 2023 r. o godz. 16.30 w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodzie, ul. Rynek 20.

Sprzęt zakupiony w ramach dofinansowania z programu "Mały strażak" trafił do ochotników z Nowogrodu. Dzięki środkom z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku strażacy dostają nowy i skuteczniejszy sprzęt, dzięki któremu mogą bezpieczniej prowadzić działania ratowniczo-gaśnicze.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

PGE Dystrybucja S.A. informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że w bieżącym roku organizowana jest IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Honorowy  Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka oraz patronat medialny TVP INFO.

Burmistrza Nowogrodu w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Siedem jednostek OSP z gminy Nowogród otrzymało sprzęt ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie o łącznej kwocie 43 790,00 zł z czego 40 000,00 zł to dofinansowanie z dotacji Województwa Podlaskiego.