w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie nr 23/2021 Burmistrza Nowogrodu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI  przypomina o przestrzeganiu zasad bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 kwietnia 2017 r., w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017r., poz. 722), rozporządzenia nr 2/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zapobiegania wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  na terenie województwa podlaskiego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym województwa podlaskiego pod poz. 1707, które w § 1. zakazuje czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.

Z radością ogłaszamy XX EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie informuje, że w związku z przypadającym w dniu 01 maja 2021 r. (sobota) świętem, targowisko w Nowogrodzie będzie zamknięte.

W dniu 30 kwietnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje spotkanie informacyjne dotyczące działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP finansowanego ze środków unijnych w ramach programu

Polska Wschodnia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przesyła wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie.

Międzynarodowy Dzień Ziemi świętujemy co roku 22 kwietnia. Tegoroczne hasło brzmi „Przywróć naszą ziemię”. Obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej na półkuli północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na półkuli południowej. Ten dzień wyróżnia się tym, że na całej planecie dzień trwa tyle samo, co noc.

Wystarczył tydzień i serce, które stanęło w parku w Nowogrodzie zapełniło się od nakrętek.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży zawiadamia, że w planowanym terminie: 22.04.2021 r.- 30.04.2021 r. na całym terenie województwa podlaskiego będą prowadzone ochronne szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie