Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - burze z gradem

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”, zorganizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagraj i prześlij swój film. Pokaż jak zmienia się polska wieś.

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowogród, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Urząd Miejski w Nowogrodzie przypomina, że zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.888), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Miasto Łomża przystąpiło do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030, tj. dokumentu określającego cele strategiczne oraz kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego Łomży, wpływające na poprawę jakości życia mieszkańców.

W sobotę w Jankowie odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie-Skarbowie oraz Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich "Jankowianki".

   Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży i Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie informuje, że w dniu 16 czerwca 2021r.

Niemal 30 wędkarzy z Nowogrodu, Łomży, Wysokiego Mazowieckiego, Ostrołęki i innych miejscowości wzięło udział w Wojewódzkich Zawodach Wędkarskich w Nowogrodzie. Mistrzem połowów okazał się Karol Depa z Łomży, którego trzy leszcze ważyły blisko 4 kilogramy! W niedzielnym (06.06) podsumowaniu rywalizacji wziął udział wicemarszałek Marek Olbryś. Zmagania wędkarskie zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Nowogrodu.

Sześciu nowych kapłanów wyświęcił biskup Janusz Stepnowski w Łomżyńskiej Katedrze w sobotę 29 maja. W tym gronie znalazło się dwóch nowych księży z terenu gminy Nowogród. To ksiądz Łukasz Chętnik z parafii pw. Narodzenia NMP w Nowogrodzie oraz ksiądz Patryk Banach pochodzący z parafii pw. Znalezienia Krzyża św. w Małym Płocku.

W środę  2 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.