W czerwcu 2024 r. prowadzone są następujące badania ankietowe:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku od ponad 30 lat aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców województwa podlaskiego. W ostatnich latach nastąpił wzrost liczby inicjatyw służących ochronie środowiska, a programy wsparcia realizowane i współfinansowane przez WFOŚiGW w Białymstoku możemy zasadniczo podzielić na dwie grupy: te, które są skierowane do osób fizycznych oraz te, które są skierowane m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, państwowych jednostek budżetowych, fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorców i osób prawnych.

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - burze

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży w związku z występującym zagrożeniem wścieklizną u zwierząt domowych i dzikich przypomną zasady postępowania w przypadku:

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - burze

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki.

Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę, która:

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 2 stopnia - burze

Grzegorz Andrzej Palka - Burmistrz Nowogrodu podpisał umowę z wykonawcą firmą Smol-Term Marcin Smoliński na realizację  inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład, Infrastruktura drogowa pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie wraz z sieciami wod-kan i energetycznymi – ETAP II (część I)”, na którą składają się 2 zadania.

PGE Dystrybucja S.A. informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej