Innovation Coach w Regionach: Podlasie - 23 maja 2024 r.

Zbliża się kolejny weekend szkoleniowy podlaskich Terytorialsów. Żołnierze łomżyńskiego batalionu spędzą go na intensywnym działaniu na pasie ćwiczeń taktycznych (PĆT) w Nowogrodzie.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - przymrozki

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - przymrozki

W maju 2024 r. realizowane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:

W poniedziałek 6 maja 2024 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady I zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Dzisiaj w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Nowogród zaopatrującego miejscowości: Baliki, Kupnina, Morgowniki, Nowogród, Ptaki