5 lipca 2019r. w godz od 9.00 do 14.30 przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 13 stacjonował nowoczesny DENTOBUS, czyli mobilny gabinet stomatologiczny w którym w ramach programu NFZ udzielane były świadczenia zachowawcze oraz profilaktyczne, w tym m.in. wizyty adaptacyjne, lakierowanie, badania okresowe i kontrolne oraz leczenie próchnicy. Dentobus zapewnił opiekę stomatologiczną dla 20 dzieci i młodzieży do 18 roku życia z naszej gminy.

 

W piątek 5 lipca spod Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie jedenaścioro dzieci wyjechało na wakacje. Dzieci spędzą ponad tydzień we Władysławowie, będą wypoczywać w OŚRODKU KOLONIJNYM KORSARZ.

28 czerwca 2019 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady IX sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr VII/19 z 25.03.2019r.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2019 rok – opinia komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie raportu o stanie gminy Nowogród za 2018 rok.
8. Debata nad raportem o stanie gminy:
a) Głosy radnych.
b) Głosy mieszkańców.
9. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowogrodu wotum zaufania – uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowogrodu wotum zaufania.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok – opinia komisji rewizyjnej.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodu – wniosek Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodu oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
12. Sprawy różne.

 

 

 

Dzieci z Akademii Piłkarskiej Lider Nowogród po raz ostatni przed wakacjami uczestniczyły w treningu na stadionie w Nowogrodzie.

Przedszkolaki we wtorek, a uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w środę zakończyli rok szkolny i rozpoczęli wakacje.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie  zaprasza na XXVI Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym, które odbędą się 29 – 30 czerwca 2019 roku. Podczas Wystawy będziemy mogli zobaczyć wiele różnych zwierząt: bydło mleczne, mięsne, konie, owce, kozy, króliki, drób hodowlany i użytkowy, spośród których zostaną wybrane najpiękniejsze okazy i nadane tytuły superczempionów i czempionów.

Urząd Miejski w Rajgrodzie oraz Yacht Club „Arcus” w Rajgrodzie serdecznie zapraszają do udziału w Regatach Żeglarskich organizowanych na terenie Gminy Rajgród w sezonie żeglarskim 2019

odbywającego się w ramach XXVI Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie

W tym roku nagroda zostanie  przyznana w 7 kategoriach: Firma Roku, Inwestor Roku,  Firma „z sercem”, Pracodawca Jutra, Ambasador Ziemi Łomżyńskiej, Kobieta Biznesu, Super Anioł (w załączeniu regulamin konkursu). Zgłoszenia do 30 czerwca 2019 r.