W piątek 17 marca w godzinach popołudniowych odbyły się gminne ćwiczenia medyczne strażaków OSP zorganizowane przez Gminę Nowogród i Zarząd Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowogrodzie we współpracy w Grupą Ratowniczą „Nadzieja” z Łomży. W medycznych ćwiczeniach wzięli udział strażacy ze wszystkich jednostek: OSP Nowogród, OSP Mątwica, OSP Jankowo-Skarbowo, OSP Chmielewo, OSP Grądy, OSP Kupnina i OSP Sławiec.

Burmistrza Nowogrodu w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Choroba ta jest jedną z najdłużej znanych i najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. Wścieklizna jest wirusową chorobą zakaźną dotykającą centralnego układu nerwowego, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków, w tym ludzie. Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Wirus wścieklizny jest wrażliwy na wysoką temperaturę i światło słoneczne, ale jednocześnie jest wysoce odporny na niskie temperatury.

Niniejszym informuję, że z przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz na podstawie zgłoszeń dokonywanych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa wynika między innymi, że poważnym problemem na terenie miasta Nowogród, zgłaszanym przez mieszkańców jest kwestia wałęsających się psów.

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jarosław Zieliński i Podlaski Kurator Oświaty Pani Beata Pietruszka ponownie zapraszają uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XI Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.

We wtorek 7 marca 2023 r. o godz. 14:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XLV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz zaprasza właścicieli prowadzących gospodarstwa indywidualne do udziału w XX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Ankieterzy statystyczni – pracownicy Urzędu Statystycznego w Białymstoku, przez cały rok przeprowadzają badania ankietowe w gospodarstwach domowych na terenie województwa podlaskiego.

Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.