Udział w projekcie jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Nie czekaj dłużej – już dziś zgłoś się do nas!

Od 23 marca w każdy czwartek od godziny 9.00 w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie zostanie otwarty nieodpłatny punkt wypełniania wniosków przez pracownika PZDR w Łomży.

Informacja dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących w akcji wiosennej 2023 roku.

W piątek 17 marca w godzinach popołudniowych odbyły się gminne ćwiczenia medyczne strażaków OSP zorganizowane przez Gminę Nowogród i Zarząd Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowogrodzie we współpracy w Grupą Ratowniczą „Nadzieja” z Łomży. W medycznych ćwiczeniach wzięli udział strażacy ze wszystkich jednostek: OSP Nowogród, OSP Mątwica, OSP Jankowo-Skarbowo, OSP Chmielewo, OSP Grądy, OSP Kupnina i OSP Sławiec.

Burmistrza Nowogrodu w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Choroba ta jest jedną z najdłużej znanych i najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. Wścieklizna jest wirusową chorobą zakaźną dotykającą centralnego układu nerwowego, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków, w tym ludzie. Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Wirus wścieklizny jest wrażliwy na wysoką temperaturę i światło słoneczne, ale jednocześnie jest wysoce odporny na niskie temperatury.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO zorganizowane przez Powiat Łomżyński:

Zgodnie z art. 8a.ust. 1 ustawy  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje w szczególności:

Niniejszym informuję, że z przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz na podstawie zgłoszeń dokonywanych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa wynika między innymi, że poważnym problemem na terenie miasta Nowogród, zgłaszanym przez mieszkańców jest kwestia wałęsających się psów.