W piątek 20 stycznia 2023 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XLIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

dotyczące projektu: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród”.

Gmina Nowogród kontynuuje zajęcia dla seniorów.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie uprzejmie informuje, że we współpracy z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy w Poznaniu organizuje konferencję pt. „Jak osiągnąć sukces w uprawie kukurydzy kiszonkowej?”, która odbędzie się 31 stycznia w Hotelu Via Baltica w Grzymałach Szczepankowskich koło Łomży.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza rolników na szkolenie dotyczące Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027