Drukuj
Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Prawa miejskie Nowogród uzyskał w 1427. W 1869 je utracił, a następnie wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, zostały one przywrócone. W okresie przedrozbiorowym miasto było siedzibą kasztelanii i jednym z ważniejszych grodów Mazowsza.

Z dziejów Nowogrodu

W 1427 r. Nowogród otrzymał prawa miejskie. Miasto prężnie się rozwijało, jako miasto królewskie z siedzibą władz i sądu bartnego kurpiowskich bartników. Kwitł handel i rzemiosło. „Złoty wiek” Nowogrodu zakończył się w czasie wojen szwedzkich. 

W drugiej połowie XIX w Nowogród z miasta rzemieślniczo – handlowego zmienia się w miasto o charakterze rolniczym. Mieszkańcy Nowogrodu i jego okolic zawsze byli związani z dziejami ojczyzny. Brali udział w powstaniu kościuszkowskim, kampanii Napoleona, powstaniu listopadowym i styczniowym odznaczając się odwagą i męstwem. Za udział w powstaniu styczniowym władze carskie odebrały miastu prawa miejskie, które przywrócono w 1918r.

W czasie I wojny światowej na Narwi koło Nowogrodu utrzymywał się przez 3 miesiące front rosyjsko – niemiecki, podczas którego miasto zostało zniszczone w 70%. W obronie miasta brali udział nie tylko bohaterscy żołnierze 205 pułku piechoty, lecz również odważna młodzież akademicka z Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego.

kosciol nowogrod

Na zdjęciu kościół w Nowogrodzie

Nowogród jest miasteczkiem, w którym kwitło kiedyś życie wyznawców judaizmu. W 1908 roku w naszym mieście żyło ok. 1550 Żydów (stanowiło to ok. 50% wszystkich mieszkańców). I wojna światowa spowodowała znaczne zmniejszenie się ilości Żydów, a to za sprawą wojsk radzieckich, które nakazały opuszczać im Nowogród. W 1921roku podczas spisu powszechnego odnotowano 515 wyznawców judaizmu. We wrześniu 1939r. wielu nowogrodzkich Żydów szukało schronienia w Łomży. Wojnę przeżyli tylko nieliczni.

synagoga nowogrod

Na zdjęciu Synagoga w Nowogrodzie

Ciężkie walki w obronie Nowogrodu toczyły się również podczas II wojny światowej. Przez kilka dni 800 – osobowa garstka obrońców (33 pułk piechoty Strzelców Kurpiowskich) odpierała kilkunastotysięczną dywizję niemiecką, zadając jej dotkliwe straty. Mimo zaciętej walki hitlerowcy wkroczyli do Nowogrodu niszcząc doszczętnie miasto. Za bohaterstwo, odwagę mieszkańców Nowogród w 1978r. został odznaczony Krzyżem Grunwaldu III klasy.