Drukuj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie informuje, że od 1 lipca 2018 r. rusza nowy program rządowy "Dobry Start". Pierwszym rokiem realizacji Programu jest rok 2018 i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019

„Dobry start” dla ucznia - kwota 300 zł

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” wprowadzono Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

 

Komu przysługuje wsparcie?

 

Kwota świadczenia wynosi 300 zł i przysługuje raz w roku dla dzieci rozpoczynających rok szkolny:

Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny lub osoby uczącej się.

 

Wniosek o świadczenie składa:

 

Okres składania wniosków oraz wypłata świadczenia:

 

Wnioski o wypłatę świadczenia przyjmowane będą  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41.

 

W przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2018r. - wypłata świadczenia następuje nie później niż do 30 września 2018r.

W przypadku wniosków składanych od 1 września 2018r. do 30 listopada 2018r. - wypłata świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

 

 

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje:

 

Ważna informacja:

 

Wnioski do pobrania:

https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie,
ul. Łomżyńska 41 lub pod nr. telefonu (86) 217-55-61 wew. 31