Mieszkańcy Gminy Nowogród zainteresowani dofinansowaniem zadań usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (eternitu) w roku 2018 proszeni są o złożenie w terminie do 5 marca 2018 r. ankiety dotyczącej wyrobów azbestowych.

Uczniowie klasy trzeciej Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie zostali zaproszeni przez mł. asp. Agnieszkę Dworakowską, dzielnicową miasta i gminy do specjalnej lekcji.

Na terenie naszej gminy w piątek i sobotę odbyły się I Nocne Ogólnopolskie Manewry Poszukiwawczo-Ratownicze „Nadzieja 2017”.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Niebezpieczne zdarzenie w okolicy miejscowości Ptaki.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Dzielnicowy miasta i gminy Nowogród.