PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Łomża informuje o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia.

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Łomża informuje o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej