Odpady zmieszane i segregowane odbierane są tego samego dnia przez różne pojazdy. Prosimy o wystawianie pojemników i worków przed posesję  dniu odbioru odpadów do godz. 7:00 rano w miejscu łatwo dostępnym dla pojazdu odbierającego.

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowogród, przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do sprzedaży