Granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Instytut Książki prowadzi badanie czytelników książek. Każdego mieszkańca gminy, który lubi czytać książki, zachęcamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Instytut Książki.

Gmina Nowogród zawarła porozumienie z Powiatem Łomżyńskim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy.