W piątek 17 sierpnia w godz. 9.00 - 14.30 przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie stacjonował Dentobus.

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podpisana została umowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przez panią Lilię Estkowską oraz marszałka Jerzego Leszczyńskiego i członka zarządu Stefana Krajewskiego.

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia o możliwości wystąpienia na terenie powiatu łomżyńskiego burzy z gradem.