o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie

Starostwo powiatowe w Łomży Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Nowogród na spotkanie z doradcami z Punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Stowarzyszenie prowadzi ten Punkt na podstawie umowy z Powiatem Łomżyńskim.

Ok. 11.40 zakończyły się działania związane z ewakuacją mieszkańców w związku z niewybuchem znalezionym w Nowogrodzie.