Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Spis numerów telefonów do wydziałów Urzędu Miejskiego

Sekretariat

Telefon: +48 86 217 55 28 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sekretarz Gminy Marlena Bałazy

Telefon: +48 86 217 55 28 wew. 13

 

Skarbnik Gminy Izabela Czyżewska

Telefon: +48 86 217 55 17 wew. 15

 

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Andrzej Cholewicki

Telefon: +48 86 217 55 28 wew. 24

 

Działalność gospodarcza, CEIDG, Obrona Cywilna,

zamówienia publiczne, koncesje na alkohol, Ewidencja ludności  Małgorzata Marczyk

Telefon: +48 86 217 55 28 wew. 27

 

Księgowość Grażyna Urban, Mariola Nalewajek, Ewa Chełstowska

Telefon: +48 86 217 55 28 wew. 18 i 19

 

Podatki Dorota Matlak Teresa Kamińska

Telefon: +48 86 217 55 28 wew. 14

 

Gospodarka nieruchomościami Beata Modzelewska

Telefon: +48 86 217 55 28 wew. 22

 

Gospodarka komunalna Katarzyna Lipińska

Telefon: +48 86 217 55 28 wew. 14

 

Inspektor Ochrony Danych Karol Buczkowski

Telefon: +48 86 217 55 28 wew. 16

 

Budownictwo Tadeusz Babiel

Telefon: +48 86 217 55 28 wew. 20

 

Ochrona środowiska Marta Grądzka

Telefon: +48 86 217 55 28 wew. 21

 

Urząd Stanu Cywilnego Marlena Bałazy

Telefon: +48 86 217 55 28 wew. 13

 

 

Programy pomocowe i pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych Elżbieta Stankiewicz

Telefon: +48 86 217 55 28 wew. 23

 

Kultura, sport, turystyka i promocja Karol Babiel

Telefon: +48 86 217 55 28 wew. 17

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Kuczyńska

Telefon: +48 86 217 55 61 wew. 28

 

Pracownik socjalny OPS Agnieszka Tyszka, Marta Radziwonka

Telefon: +48 86 217 55 61 wew. 32

 

Świadczenia rodzinne Teresa Kuprel

Telefon: +48 86 217 55 61 wew. 31

 

Asystent rodziny Patrycja Hacuś

Telefon: +48 86 217 55 61 wew. 31

 

Świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny Ewa Gumkowska

Telefon: +48 86 217 55 61 wew. 31 

 

Z-ca Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego Bogdan Żyłko

Telefon: +48 86 217 55 39