Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich ,,Jankowianki” jest stowarzyszeniem, które zawiązało się w dniu  02.07.2014 r.,  i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz specjalnie opracowanego statutu.

Na terenie gminy Nowogród działa 7 Ochotniczych Straży Pożarnych

Celem towarzystwa jest rozwój gospodarczy i kulturalny miasta i Ziemi Łomżyńskiej oraz utrwalenie wśród członków zasad koleżeńskiego współżycia i poczucia łączności ze społeczeństwem nowogrodzkim.

Podkategorie