Na terenie gminy Nowogród działa 7 Ochotniczych Straży Pożarnych

Celem towarzystwa jest rozwój gospodarczy i kulturalny miasta i Ziemi Łomżyńskiej oraz utrwalenie wśród członków zasad koleżeńskiego współżycia i poczucia łączności ze społeczeństwem nowogrodzkim.