Szanowni Państwo

W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Nowogród na lata 2022-2027, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron Gminy Nowogród, szans oraz zagrożeń związanych z jego rozwojem. 

Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności  i skuteczności przyjętych w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania.

Ankietę można wypełnić w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie lub wypełnioną dostarczyć do pokoju nr 9.

 

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

 

Załącznik