W niedzielę 19 maja odbyły się uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Niestety ze względów zdrowotnych i osobistych nie wszystkie pary mogły wziąć udział w okolicznościowym spotkaniu.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej pod przewodnictwem księdza Piotra Burzyńskiego w kościele pw. Narodzenia NMP w Nowogrodzie. Jubilaci wspólnie przed ołtarzem odnowili przyrzeczenia małżeńskie.

Po Mszy Świętej jubilaci wraz z rodzinami spotkali się w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie. Uroczystość rozpoczął występ Dziewczęcego Zespołu Śpiewaczego z Nowogrodu działającego przy M-GOK, który zaśpiewał specjalnie dla Jubilatów pieśni kurpiowskie.

- Dziś, w tym wyjątkowym dniu, chciałbym złożyć Wam serdeczne życzenia z okazji 50 rocznicy Waszego ślubu. To niezwykły jubileusz, który świadczy o Waszej wyjątkowej miłości, poświęceniu i wzajemnym szacunku - mówił Grzegorz Andrzej Palka - Burmistrz Nowogrodu witając pary.

Z okazji Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego jubilaci otrzymali medale za DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę, a także legitymacje i kwiaty.

- Dziękujemy Wam za Waszą mądrość, cierpliwość, wyrozumiałość i miłość, którą dajecie sobie nawzajem każdego dnia. Życzymy Wam, abyście nadal cieszyli się sobą, wspólnie przeżywali piękne chwile, odkrywali nowe pasje i cele, i byście byli dla siebie największym wsparciem na kolejne lata Waszego wspólnego życia. Z okazji Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, życzę Państwu by Wasza miłość i wspólna życiowa droga trwała jeszcze przez wiele szczęśliwych i pogodnych lat.

Gminną uroczystość zakończył słodki poczęstunek.