W czwartek 4 kwietnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie odbyły się warsztaty wielkanocnej plastyki obrzędowej.

Zajęcia na które przybyli dorośli mieszkańcy gminy prowadzone były przez pracowników MGOK w Nowogrodzie Lilię Estkowską i Ewę Kijek. Tematem były palmy kurpiowskie. Każda z uczestniczących Pań wychodziła z zajęć z własnym dziełem oraz dumna ze swojej kreatywności.