I miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych grupa dzieci i młodzież zajął Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu. Także pierwsze miejsce wyśpiewał Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu w grupie dorosłych. Na drugim miejscu w kategorii zespołów folklorystycznych dzieci młodzieży znalazł się Zespół Taneczny z Nowogrodu, a wyróżnionie w kategorii solistów instrumentalistów zdobył Piotr Zakrzewski z Nowogrodu.

Dziewczęta z kółka teatralnego działającego przy M-GOK mają okazję rozwijać aktorskie talenty.

W czwartek 4 kwietnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie odbyły się warsztaty wielkanocnej plastyki obrzędowej.

Zapraszamy Recytatorów i Nauczycieli do udziału w XVI Konkursie Recytatorskim „Miejsce na wiersz”. Tegoroczna edycja konkursu ma szczególną oprawę, bowiem Łomżyński Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska główny organizator Konkursu obchodzi piękny jubileusz - 25-lecie działalności. Honorowy Patronat nad Konkursem objął Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży - prof. dr Roman Engler.

W niedziele 13 maja podczas Regionalnego Przeglądu Kapel i Śpiewaczy Ludowych w Zbójnej wysokie miejsca zajęli wykonawcy z Nowogrodu.