W niedziele 13 maja podczas Regionalnego Przeglądu Kapel i Śpiewaczy Ludowych w Zbójnej wysokie miejsca zajęli wykonawcy z Nowogrodu.

W kategorii Zespoły Śpiewacze - gr. dorosłych I miejsce zajął Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu. W kategorii gawędziarzy - gr. dzieci i młodzież I miejsce zajęła Izabela Szewczyk i Joanna Sadowska, a wyróżnienie otrzymała Izabela Rojewska, zaś w kategorii solistów instrumentalistów - gr. dzieci i młodzież II miejsce zajął Piotr Zakrzewski.