I miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych grupa dzieci i młodzież zajął Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu. Także pierwsze miejsce wyśpiewał Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu w grupie dorosłych. Na drugim miejscu w kategorii zespołów folklorystycznych dzieci młodzieży znalazł się Zespół Taneczny z Nowogrodu, a wyróżnionie w kategorii solistów instrumentalistów zdobył Piotr Zakrzewski z Nowogrodu.

 

 

 

Protokół z posiedzenia komisji
Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej

12.05.2019 r.

Komisja w składzie:
1. Dariusz Kryszpiniuk - kierownik Działu Muzyczno-Teatralnego WOAK
2. Józef Zyśk – muzyk, folklorysta
3. Aleksandra Szczubełek – Choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Ostrołęka

Postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia,

W kategorii zespołów śpiewaczych – gr. Dorosłych:

I nagroda: Zespół Śpiewaczy z Turośli
Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
II nagroda: Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
Zespół Śpiewaczy z Kuzi
Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy
III nagroda: Ludowy Zespół Laskowianki z Zambrowa
Wyróżnienie: Zespół Wokalny z Miastkowa

W kategorii zespołów śpiewaczych- gr. Dzieci i młodzież:
I nagroda: Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy Łomża
Wyróżnienie: Ludowy Zespół Śpiewaczy Laskowianki z Zambrowa

W kategorii solistów śpiewaków – gr. Dorosłych:
I nagroda: Hanna Ksepka z Kuzi
Eugenia Kuliś z Kruszy
II nagroda: Paweł Dąbkowski z Łomży
Ewa Łempicka z Wyku
III nagroda: Daniela Dąbrowska z Miastkowa

W kategorii solistów instrumentalistów –gr. Dorosłych:
I nagroda: Michał Olchowik z Łomży
Jan Kania z Turośli

W kategorii solistów instrumentalistów – gr. Dzieci młodzież:
I nagroda: Dawid Sutkowski z Turośli
II nagroda: Natalia Zadroga z Turośli
Adam Sadłowski z Turośli
Karol Sadłowski z Turośli
III nagroda: Urszula Charubin z Pored
Kornelia Bielska z Turośli
Wyróżnienie: Piotr Zakrzewski z Nowogrodu
Karol Saciłowski z Turośli
Mateusz Dziczek z Dobrego Lasu

W kategorii Kapel:
I nagroda: Kapela Miód na serce z Łomży
II nagroda: Kapela Jana Kani z Turośli
III nagroda: Kapela Ludowa Szansa z Zambrowa

W kategorii zespołów folklorystycznych dorośli:
I nagroda: Integracyjny Zespół Folklorystyczny Szansa z Zambrowa
III nagroda: Zespół Folklorystyczny Maryna z Łomży

W kategorii zespołów folklorystycznych dzieci i młodzież:
II nagroda: Zespół Taneczny z Nowogrodu
Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

W kategorii gawędziarzy – gr. Dzieci i młodzież:
I nagroda: Kinga Sendrowska z Dobrego Lasu
II nagroda: Mateusz Dziczek z Dobrego Lasu
III nagroda: Izabela Szewczyk z Jurek
Marta Parzych z Dobrego Lasu
Wiktoria Wąsiewicz z Dobrego Lasu
Izabela Piaścik z Dobrego Lasu

 

Na Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich odbywający się w ramach XXVI Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, komisja zakwalifikowała wszystkich laureatów I i II nagród we wszystkich kategoriach pod warunkiem przygotowania programu opartego na folklorze kurpiowskim.