Park przy ul. Rynek w Nowogrodzie zlokalizowany jest w centrum miasta, w sąsiedztwie m.in. licznych budynków mieszkalnych, w niedalekiej odległości od Zespołu Szkół Samorządowych, przedszkola oraz instytucji kultury. Remont parku, wyczekiwany od wielu lat przez mieszkańców Gminy Nowogród, stał się jednym z kluczowych zadań Gminy.

Dzięki dofinansowaniu na operacje w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER’’ w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 mieszkańcy Gminy Nowogród i nie tylko mogą cieszyć się nową infrastrukturą w parku. Wykonano remont alejek poprzez wymianę nawierzchni ze starej spękanej nawierzchni na kostkę betonową, zostały odświeżone trawniki wyrównano teren i odsiano trawę.  Wymieniono ławki i kosze. Osoby oczekujące na przyjazd autobusu mogą cieszyć się piękną drewnianą wiatą przystankową.

Projekt jest zgodny z celem ogólnym 2. Poprawa jakości życia mieszkańców, zawartym w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Mlekiem Płynąca 2014-2020.

Park stał się atrakcyjnym miejscem do wypoczynku, usytuowany w malowniczym terenie, w pobliżu rzek Narew i Pisa. W pobliżu parku znajduje się m.in. Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku pozwoli na większą integrację mieszkańców, stworzy miejsce spotkań osób starszych, niepełnosprawnych i innych grup społecznych. Operacja wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców m.in. poprzez propagowanie formy wypoczynku na "łonie natury", ułatwi bliższy kontakt z przyrodą, poprawi wygląd przestrzeni publicznej przez co zwiększy atrakcyjność obszaru LGD, na terenie którego położona jest miejscowość, jako miejsca zamieszkania i wypoczynku, a co za tym idzie przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego. 

 

Wartość inwestycji 298 723,49 zł

Dofinansowanie 169 905,00 zł