Gmina Nowogród dzięki #Fundusze Europejskie EU otrzymała grant w ramach programu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 119 850,00 zł.

Dzięki tym środkom zostanie wykonana diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz przebudowana zostanie istniejącą infrastruktura informatyczna w budynku Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie. Przeprowadzona zostanie kompleksowa modernizacja serwerowni z uwzględnieniem zapewnienia bezpiecznego korzystania z zasobów informatycznych urzędu, w tym pracy zdalnej oraz doposażona zostanie pozostała infrastruktura sieciowa urzędu.