Przyznawane przez Ministra Edukacji i Nauki przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”  jest częścią Polskiego Ładu. Środki finansowe w formie dotacji celowej przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).

Dofinansowaniu  podlegają wycieczki:

  • jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
  • dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
  • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

Organy prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie do wycieczek w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek. Natomiast 20% pochodzić musi z wkładu własnego, przy czym do wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce oraz wkład niefinansowy.

Dzięki dofinansowaniu z programu „Poznaj Polskę”  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w trzydniowej wycieczce Wieliczka-Krakow-Tyniec.

Była to nagroda dla uczniów, którzy w minionym roku udzielali się w pracy samorządu uczniowskiego, odnosili sukcesy sportowe i uczestniczyli w życiu kulturalnym szkoły. Zwiedzili Kopalnie Soli w Wieliczce, najważniejsze zabytki Krakowa, wstąpili do „Matejki'', Sanktuarium w Łagiewnikach i Opactwa Benedyktynów.

 

Wartość realizowanego zadania : 26 300 zł.

Dofinansowanie – 15 000 zł.

Wkład własny – 11 300 zł.