Celem programu „Wspieraj seniora na rok 2021” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się  COVID-19. W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja
o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego. Pomocą objęto 7  seniorów, zamieszkujących samotnie, których rodzina z różnych przyczyn nie mogła zabezpieczyć ich potrzeb.

Całkowity koszt zadania - 6 947,00 zł
Wartość dofinansowania - 6 947,00 zł