Przedmiotem inwestycji było wykonanie robót budowlanych polegających na Przebudowie drogi gminnej nr 105837B we wsi Jankowo Skarbowo o łącznej długości 890,93 m.

Roboty zostały wykonane przez firmę BIK-PROJEKT Sp. z o.o. z siedziba w Łomży. Droga przebiega przez teren zabudowy wsi Jankowo Skarbowo oraz w sąsiedztwie gruntów uprawianych rolniczo.

Dotychczasowa nawierzchnia była w złym stanie technicznym, nawierzchnia bitumiczna skoleinowana, posiadała liczne wykruszenia, nawierzchnia brukowa skoleinowana i poprzecinana poprzecznymi muldami. Na całym odcinku wykonano jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości zmiennej 3,50 - 5,00 m z obustronnymi poboczami z kruszywa poza terenem zabudowanym oraz  poboczami umocnionymi płytami ażurowymi w ścisłej zabudowie. Nowa nawierzchnia drogi zapewni przede wszystkim dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych do obowiązujących przepisów celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszym, rowerowym i drogowym. Zapewni to płynność ruchu oraz spójność sieci dróg publicznych.

 

Inwestycja została zrealizowana w terminie od 14.04.2023 r. do 30.11.2023 r.

 

Kwota dofinansowania wynosi 1 387 598,09 zł

Całkowita kwota inwestycji wyniesie 2 474 188,07 zł brutto.