Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej Nr 105842B we wsi Baliki.

Droga posiadała nawierzchnię gruntową częściowo ulepszoną pospółką w złym stanie technicznym. Przebudowa drogi o długości 763,45 mb zapewni przede wszystkim dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych do obowiązujących przepisów celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszym, rowerowym i drogowym. Zapewni to płynność ruchu oraz spójność sieci dróg publicznych.

Przebudowa drogi zapewni niezawodne połączenie komunikacyjne  dla rozwoju obszaru nadrzecznego oraz poprawi walory krajobrazowe tego terenu, sportu i rekreacji. Znacznie poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z komunikacji indywidualnej jak również bezpieczeństwo w zakresie pomocy medycznej w nagłych przypadkach.

 

Dofinansowanie: 539 090,47 zł

Całkowita wartość: 1 182 127,16 zł