W dniu 30 stycznia 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego została podpisana umowa o przyznaniu pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach” mająca na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nowogród poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz rozbudowę i budowę oczyszczalni ścieków.

 

Fot. www.wrotapodlasia.pl