Uprzejmie informuję, że w trakcie konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic na terenie gminy Nowogród przeprowadzonych w dniach 04.08.2017 r. - 11.08.2017 r. do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie wpłynęło 25 ankiet.

Konsultacjom poddano 3 nazwy ulic, tj. ulicę Stanisława Tońskiego w Nowogrodzie, ulicę Gen. Karola Świerczewskiego w Nowogrodzie oraz ulicę 22 Lipca w Jankowie-Młodzianowie. Nazwy tych ulic musiały być zmienione w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744).

Poniżej zestawienie propozycji nowych nazw ulic:

  • ulica Stanisława Tońskiego w Nowogrodzie

Numer ankiety

Proponowana nazwa ulicy

1

Kwiatowa

2

Jana Pawła II

3

Jana Pawła II

4

Jana Pawła II

5

Jana Pawła II

6

Brak zgody na zmianę nazwy ulicy

7

Brak zgody na zmianę nazwy ulicy

  • ulica Gen. Karola Świerczewskiego w Nowogrodzie

Numer ankiety

Proponowana nazwa ulicy

1

Boczna

2

Brak zgody na zmianę nazwy ulicy

3

Brak zgody na zmianę nazwy ulicy

 

  • ulica 22 Lipca w Jankowie-Młodzianowie

Numer ankiety

Proponowana nazwa ulicy

1

Nowa

2

Nowa

3

Nowa

4

Nowa

5

Nowa

6

Krzywa Noga

7

Krzywa Noga

8

Krzywa Noga

9

Dębowa

10

Podleśna

11

Olchowa

12

11 Listopada

13

Piękna

14

Spokojna

15

im. Józefa Piątka

W dniu 17 sierpnia 2017 roku Rada Miejska w Nowogrodzie podjęła uchwałę Nr XLV/168/17 w sprawie zmiany nazw ulic na terenie Gminy Nowogród, na podstawie której zmieniono następujące nazwy ulic:

  1. Stanisława Tońskiego zmieniona na ul. Jana Pawła II,
  2. Świerczewskiego zmieniona na ul. Strażacka,
  3. 22 Lipca w Jankowie-Młodzianowie zmieniona na ul. Nowa.