Pożyczki dla podlaskich przedsiębiorców na inwestycje termomodernizacyjne! 
Prowizja 0%, oprocentowanie 0%

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt unijny z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wg stanu prawnego na dzień 25.06.2020 r.

Zarządzenie nr 40/2020 Burmistrza Nowogrodu w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowogród, przeznaczonych do oddania w dzierżawę