Zarządzenie nr 40/2020 Burmistrza Nowogrodu w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowogród, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 2 stopnia - silny deszcz z burzami