„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 2 stopnia - silny deszcz z burzami

W poniedziałek 29 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 na Hali sportowej Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie przy ul. 11 Listopada 12 odbędą się obrady XIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie