W czwartek 17 września 2020 r. o godz. 15.00 na terenie gminy Nowogród uruchomione zostaną syreny alarmowe na czas 1 min. (sygnał ciągły) w celu upamiętnienia 81. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. 

Urząd Miejski w Nowogrodzie informuje, że zaplanowany na 19 września 2020 r. i 26 września 2020 r. odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – nie odbędzie się. Odpady te zostaną odebrane w innym terminie tj. 21 listopada 2020 r. oraz 28 listopada 2020 r.

zamieszkałych na terenie Gminy Nowogród lub uczęszczają do szkoły na terenie Gminy Nowogród