Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2020r.”

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.