w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego

Numery telefonów pod które mogą zgłaszać się obywatele z podejrzeniem koronawirusa, dostępne po godzinach pracy stacji