LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE  CHECK  LIST

Położenie 

Location

 

Nazwa lokalizacji

Site name

Miasto Nowogród „Strefa Ekonomiczna”

Town Nowogród „THE Economic Zone”

Miasto / Gmina

Town / Commune

Miasto Nowogród

Town Nowogród

Powiat

District

Łomżyński

 

Województwo

Province (Voivodship)

Podlaskie

Powierzchnia nieruchomości

Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

Max. area available (as one piece) [ha]

Całość/In general  25,9869 ha

2 PU – teren o powierzchni/Field about surface  dz. 560/3 – 5,2727 ha, dz. 560/5 – 2,3742 ha;

3 P– teren o pow./Field about surface dz. 560/7-13,6963 ha,;

4 P – teren o pow./Field about surface dz. 556 -1,8591 ha, dz. 557 – 0,3829 ha;

Kształt działki

 The shape of the site

 

Prostokąt, wielokąt

Rectangle, polygon

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

Possibility for expansion (short description)

 

Działki sąsiadują z terenami rolnymi, zalesionymi, które w przyszłości mogą być zmienione na budowlane.

Areas neighbor on rural fields and forest, which can be changed in future on building field.

Informacje dotyczące nieruchomości

Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]

włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]

including 23% VAT

Ok. 75,00 zł/m2

 

approx  18,75 euro/m2

Właściciel / właściciele

Owner(s)

 

 

1PU, 2PU, 3P - teren jest własnością Skarbu Państwa/ground is a property the Treasury State

4P - teren jest własnością Gminy Nowogród ground is a property the commune Nowogród

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

Valid zoning plan (Y/N)

 

Tak. Teren dostępny od roku 2012

Yes. Field available from year 2012 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zoning

 

2 PU  tereny zabudowy produkcyjno–usługowej/Fields of buildings productively-service
3P, 4P
tereny zabudowy produkcyjnej/

Fields of productive buildings

Charakterystyka działki

Land specification

Klasa gruntów wraz  z powierzchnią [ha]

Soil class with area [ha]

 

teren

ground

powierzchnia area(ha)

działka nr 556,557,560/3, 560/5, 560/7 

23,5852

Teren z przewagą łąk.

The ground superiorly of meadows.

Różnica poziomów terenu [m]

Differences in land level [m]

ok. 1,20m

approx 1,20 m

 

Obecne użytkowanie

Present usage

 

 

Pastwiska, częściowo rolnicze

Pastures, the part agricultural

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych

i gruntowych (T/N)

Soil and underground water

pollution (Y/N)

Nie

 

No

Poziom wód gruntowych [m]

Underground water level [m]

 

Nie

 

No

 Czy były prowadzone badania geologiczne

 terenu (T/N)

 Were geological research done (Y/N) 

Nie

 

No

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

Risk of flooding or land slide (Y/N)

Nie

 

No

Przeszkody podziemne (T/N)

Underground obstacles (Y/N)

 

Nie

No

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

Ground and overhead obstacles (Y/N)

 

Nie

 

No

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

Ecological restrictions (Y/N)

 

 

Nie

 

No

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

Buildings / other constructions on site (Y/N)

 

 

Tak, działka nr 557

 

Yes, area nomber 557

Połączenia transportowe

Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi

i jej szerokość)

Access road to the plot (type and width of access road)

Od strony północnej droga asfaltowa o szerokości 9 m, od strony wschodniej droga asfaltowa 6,5 m. Będą budowane drogi utwardzone.

From the nord side the ground is crossed by the asphalt-way about the width 9 m, from the eastern  side the asphalt-way 6,5 m. There will be built way hardened.

Autostrada / droga krajowa [km]

Nearest motorway / national road [km]

 

Droga krajowa 61 – 10 km. Rejon przeznaczony pod inwestycje leży przy drodze nr 645 prowadzącej z Białegostoku  do Olsztyna, w sąsiedztwie mostu na rzece Narew i drogi nr 648 stanowiącej skrót na drodze z Warszawy na Mazury.

National road 61 – 10 km to the Ost.

The region intended under investments lies at the way No. 645 leading from Bialystok  to Olsztyn, in the nearness of the bridge on the river Narew and dear {expensive} No. 648 determining the shortening in the way from Warsaw on Masuria.

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km

 Sea and river ports located up to  200 km

Łomża – 14 km

Ostrołęka – 30 km

Warszawa – 140 km

Kolej [km]

Railway line [km]

Łomża – 14 km

Ostrołęka – 30 km

Bocznica kolejowa [km]

Railway siding [km]

 

 

Łomża – 14 km

Ostrołęka – 30 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Nearest international airport [km]

 

Port lotniczy im. F. Chopina w Warszawie – ok. 140 km

Warsaw Frederic Chopin Airport - approx 140 kilometres to the South-West

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

Nearest province capital [km]

Białystok – 98 km

approx 98 kilometres to the Ost.

Istniejąca infrastruktura

Existing infrastructure

 

Elektryczność na terenie (T/N)

Electricity (Y/N)

 

Tak

Yes

§  Odległość przyłącza od granicy terenu

        Connection point  (distance from
        boundary) [m] 

Istniejąca przyłącze linii energetycznej niskiego napięcia na terenie.

Existing electricity of low voltage connection 150 m.

§  Napięcie

        Voltage [kV]                 

 

NN 380 V

Low voltage

SN

Average voltage

WN 110 kV

High voltage

§  Dostępna moc

       Available capacity [MW]     

 

Na warunkach zakładu energetycznego.

Due to the Electrical Power Supply conditions.

Gaz na terenie (T/N)

       Gas (Y/N)

 

Nie

No

§  Odległość przyłącza od granicy działki

       Connection point (distance from
       boundary) [m]

Najbliższe przyłącze Łomża – ok. 14 km

The nearest connection point Łomża – approx. 14 km

§  Wartość kaloryczna

       Calorific value [MJ/Nm3]

 

-

§  Średnica rury

        Pipe diameter [mm]     

 

-

§  Dostępna objętość

       Available capacity [Nm3/h]          

 

-

Woda  na terenie (T/N)

Water supply (Y/N)

Tak

Yes

§  Odległość przyłącza od granicy terenu

        Connection point (distance from
        boundary) [m]

Do 200 m

 

For 200 m

§  Dostępna objętość

       Available capacity [m3/24h]      

 

Bez ograniczeń

Without limitations

Kanalizacja na terenie (T/N)

              Sewage discharge (Y/N)

 

Tak

Yes

§  Odległość przyłącza od granicy terenu

        Connection point (distance from
        boundary) [m]

Do 500 m

 

For 500 m

§  Dostępna objętość

        Available capacity [m3/24h]       

 

Oczyszczalnia ścieków 300m3/24h. Wykorzystywane ok. 120m3/24h. Do wykorzystania 180m3/24h

Sewage treatment plant about production capacity 300m3/24h.
Take advantage ok. 120m3/24h. To use 180m3/24h

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)

Tylko ścieki komunalne

Only communal sewage

Telefony (T/N)

Telephone (Y/N)

 

Tak

Yes

§  Odległość przyłącza od granicy terenu

        Connection point (distance from
        boundary) [m]

W granicach działki. Do 400 m

 

Connection on site. For 400 m

Uwagi

Comments

 

 

 

 

Osoba przygotowująca ofertę

Offer

prepared by

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych

Andrzej Cholewicki, kier. Referatu Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Infrastruktury, 086 217 55 20,  509 376 258, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., j. rosyjski

Andrzej Cholewicki, manager The report Of The Economic Development, Agricultures and the Infrastructure, tel. 48 86 217 55 20,  48 509 376 258, the e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. <mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.>, Russian lanquage

Osoby do kontaktu

Contact person

 

 

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych

Andrzej Cholewicki, kier. Referatu Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Infrastruktury, 086 217 55 20,  509 376 258, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., j. rosyjski

Andrzej Cholewicki, manager The report Of The Economic Development, Agricultures and the Infrastructure, tel. 48 86 217 55 20,  48 509 376 258, the e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. <mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.>, Russian lanquage

 

Additional informations

 • Location of industrial regions - only development land (greenfield site) Plan of three-dimensional developing.
 • Areas with a history of textile / apparel / sewing manufacturing
 • Population in employment catchments (max. 30 km)- male approx 50 / female 1000 (Łomża – 200, Zambrów-350, Kolno-100, Ostrołęka-100, other cities of region-300). Orientation data.
 • General skill base – level of education and training opportunities - Rates of tailors can be organized
 • Unemployment rates – region 14 %, Łomża 16%.
 • Competing industry in the area - Does not have.
 • Public transport services available and costs. - PKS Nowogród- Łomża 8 zł, MPK Nowogród- Łomża 8 zł, PKS Nowogród- Kolno  11 zł, PKS Nowogród- Zambrów  14 zł, Nowogród-Ostrołęka 14 zł. Cost of ticket to one part.
 • Proximity to universities / large employers – Univesity in Bialystok, Univesity of Warsaw,

Other superior schools
The State College of Computer Science and Business Administration in Łomża; High School of Agrobusiness in Łomża; High School of Management and Entreprise Bogdan Jański in Łomża.

 1. Logistics - road / rail / airport /seaport facilities. On the Site Check List
 2. 10. Industrial land cost per sqm, with utilities available at site boundary (serviced land). On the Site Check List
 • Approx cost per sqm of existing buildings in reasonable condition. On the Site   Check List
 • General topography, proximity to rivers / flooding history. Narew river approx 2 km, Risk of flooding or land slide - does not have.
 • Labour rates per hour for male and female production workers – min. 19 zł/hour, indirects - ? and office staff – min. 19 zł/hour.
 • Real estate taxes. Buildings 18,50 zł/m2. Grounds 0,70 zł/m2.
 • Tax relief offered.
 • Special economic zones / Government incentives offered. Built will be in year 2012 special economic zone.

<<List intencyjny>>