Mazowiecka Spółka Gazownictwa. Rejon Dystrybucji Łomża

ul. Przemysłowa 4, 18-400 Łomża

tel. 86 218 31 50