PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Rejon Energetyczny Łomża

Al. Legionów 157, 18-400 Łomża

tel. 86 216 34 61

tel. 85 676 62 00