Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie

ul. Łomżyńska 41

tel. 86 217 55 39