Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Urząd Miejski w Nowogrodzie

ul. Łomżyńska 41

tel. 86 217 55 28 wew. 17